چگونه ناخن حیوان خانگی خود را کوتاه کنیم

چگونه ناخن حیوان خانگی خود را کوتاه کنیم

چگونه ناخن حیوان خانگی خود را کوتاه کنیم

سگ هایی که پیاده روی کمی دارند، اگر ناخن هایشان کوتاه نشود موجب شکستن و درد ناک شدن آنها می شود پس باید یاد بگیریم چگونه ناخن هایشان را کوتاه کنیم.
اگر ناخن ها به طور مرتب کوتاه نشوند ممکن است در برخورد به وسایل اطراف بشکند و یا به داخل گوشت پنجه فرو رفته و باعث عفونت و لنگش حیوان گردد.

چگونه ناخن حیوان خانگی خود را کوتاه کنیم

بامحبت در کنار کوچولو عزیز بنشینید و به آرامی با او رفتار کنید و بهترین تشویقی که دوست دارد و واقعا عاشق آن است را در کنارش قرار دهید و به او بدهید.

به آرامی بر روی پنچه سگتان فشار بیاورید تا ناخن ها بیرون بزنند.

چگونه ناخن حیوان خانگی خود را کوتاه کنیم

قدم بعدی پیدا کردن محل نسج است. با دقت نگاه کنید قسمتی که نسج دارد در ناخن سگ رنگ روشن و یا صورتی دارد و کاملا مشخص می باشد.

چگونه ناخن حیوان خانگی خود را کوتاه کنیم

حال به بخش اصلی کوتاه کردن ناخن ها می رسیم. زاویه ای که ناخن گیر را در دستان میگیرید 45 درجه باشد و به گونه ای که نسج را زخم نکنید ناخن ها را مطابق عکس کوتاه کنید.

چگونه ناخن حیوان خانگی خود را کوتاه کنیم

 

خرید ناخن گیر

خرید لوازم بهداشتی گربه

خرید لوازم بهداشتی سگ